To nejzákladnější k teráriu

© Libor Balák 2006, Autor a ilustrace © Libor Balák

© Aktualizace Libor Balák 2016, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák: antropark@seznam.cz 

Zpět na výběr

Back to list

Zurück zur Liste

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět do Antroparku

Back to the Antropark

Zurück in den Antropark

 

 

 

 

 

TO NEJZÁKLADNĚJŠÍ K TERÁRIU

 

 

Proudění vzduchu v teráriu

 

Pro správné proudění vzduchu je nutné umístit nasávací větrací otvor nízko ve stěně terária a vyústění větrání naopak v horní části terária. Ohřevná tělesa v teráriu zahřívají a snižují váhu horkého vzduchu uvnitř a ten stoupá otvorem z terária směrem nahoru. Aby tedy uvnitř terária nevznikl průvan, NESMÍ se spodní a vrchní ventilační otvor umístit proti sobě úhlopříčně přes celou délku, šířku či výšku terária. Smyslem větrání terária je nejen výměna vzduchu, ale také součastně zajištění různých teplotních zón, z nichž si ještěr vybírá pro něj zrovna nejoptimálnější teplotu.

 

 

 

 Nejčastější poškození organismů plazů v domácnosti

 

          

1) Náraz skokem do pevného skla – otřes mozku, poškození krčních obratlů, míchy, fraktury lebky, poškození tkání tlamky.

2) Poškození tkání příliš silným zdrojem horního sálavého tepla - popálené a odpadlé hřbetní ostny.

3) Poškození tkání nebo i vnitřních orgánů z příliš silného spodního sálavého zdroje tepla.

4) Přidušení nebo zaškrcení nezajištěnými volnými kabely. Kombinované, tzv. rasputinovské  zranění je přiškrcení topným kabelem, kdy dojde jak k přiškrcení končetin nebo přímo k přidušení těla nebo hrdla a komplikované popáleninami.

O těchto nebezpečích musíme vědět a aktivně preventivně a prozíravě s nimi bojovat jak konfigurací parametrů terária, použitím vhodnějších materiálů, kontrolami stavu elektroinstalace a zajišťování volných nebo vyhrabatelných kabelů.

 

 

 

 

 

Zamezení úrazu elektrickým proudem, popálenin a požáru

Terária, zvláště pro plazy, mají často bohatou síť elektrických kabelů a spotřebičů. Jejich rozmístění a vedení musí být zajištěno jak pro bezpečnost chovanců, tak pro bezpečnost jejich majitelů. Na prvním místě jsou mechanická poškození a ohrožení. Opakovaně známe úrazy přiškrcení a popálení topnými kabely, které majitel jen prostě zahrnul pískem ve víře, že zrovna toto místo nechají hrabaví ještěři zrovna nedotknuté. Dalším nebezpečím jsou zkraty a únava materiálu. Tomu předcházíme pravidelnými prohlídkami kabeláže a spotřebičů. Dále se setkáváme s použitím nevhodných materiálů. I skleněná terária s pískem, které budí dojem nehořlavosti, mají většinou uvnitř dřevěné větve, umístěné pod tepelnými sálavými zdroji, pod sádrou nebo betonem pozadí je polystyrénový skelet. Některé stěny velkých terárií jsou také dřevěné.  Tepelně protěžovaná místa musí být z materiálů, odpovídajících jejich tepelnému zatížení. V současnosti existuje celá řada nízkoenergetických ohřívadel, označitelných jako mírné. Zakrýváním a změnou napětí se však mění jejich produkce tepla. A také musíme počítat s možnou skrytou výrobní vadou. Při stejném zacházení mohou tak tepelné zdroje reagovat jinak. Hořlavost materiálu bývá v naší kultuře často podceňována, jak dokládá obor letectví nebo kosmický program. Zvláště za horkých dnů s intenzivním osluněním může snadno dojít k nebezpečnému a jinak nečekanému navýšení teploty materiálů. Dalším nebezpečím je zkrat, způsobený únikem tekutin na nezaizolované elektrické spoje. Nebo naopak pádem spotřebičů do kapaliny, jako například utržení zdroje a jeho pád do misky s vodou. Problém použití písku jako nehořlavé izolace spočívá v písku samém. Písek bývá zdrojem vajíček parazitů a je velmi nestabilní vůči možnému odhrabání. Topné kameny mohou v některých případech mít místa, která jsou teplejší a při zalehnutí způsobují lokální popáleniny. Tvrdé podložky způsobují proleženiny a nejsou pro plaza pohodlné. Měkce vystlané tepelné zdroje typu vyhřívací obuvi nebo deček, určených pro lidi, jsou zajímavým a perspektivním směrem. Samovýroba je však bez odborných znalostí zcela nevhodná. Značně spolehlivé se zdají být lehké tenkostěnné nehořlavé keramické sarkofágy, které mají vlastní odvětrávání, aby se příliš nenavýšila teplota, která by poškodila samotné vyhřívací těleso. Přitom je shora na ploše sarkofágu měkký materiál. Navíc lze celý vyhřívací sarkofág řídit elektrickými spínacími hodinami nebo termostatem, aby nedošlo ke zbytečné kumulaci tepla. Jak píši i jinde, současné nové vyhřívací fólie s nastavitelným stupněm výhřevnosti by mohly být nejšťastnějším řešením. Elektřina je skutečně Achillovou patou teraristiky, protože vyžaduje nejen určité znalosti, ale vnáší do chovatelství i rizika, kterou chov křečků, morčat nebo pejsků nezná.

 

 

 

 

V případě zdravotních potíží u vašeho leguána doporučujeme obrátit se na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. MVDr. Zdeněka Knotka - Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců, Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno (Palackého tř. 1/3), ambulance tel.: 541 562 382

 

 

nebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na paní doktorku Martinu Červenou Red.M@seznam.cz (specializuje se na interní medicínu a chirurgii exotických zvířat, zejm. plazů)

 

 

nebo na chovatele 776 751 519, email: antropark@gmail.com

 

V případě potíží v chování vašich plazů nebo zájmu o tuto oblast doporučujeme internetovou publikaci ,,O čem přemýšlíte, Vaše šupinatá excelence“. Tato publikace je k nalezení na adrese

http://www.anthropark.wz.cz/o_chovani_plazu.htm

 

 

 

 

 

Dotazy

Případné dotazy pište na níže uvedený email, rádi zodpovíme 

Ale než napíšete svůj dotaz, přečtěte si nejprve, prosím, pozorně materiály, které jsem zde zveřejnil. Budete tak ohleduplně šetřit můj čas. Děkuji předem.

 

 

Zpět na výběr

Back to list

Zurück zur Liste

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět do Antroparku

Back to the Antropark

Zurück in den Antropark

 

© Libor Balák 2006, Autor a ilustrace © Libor Balák

© Aktualizace Libor Balák 2016, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák: antropark@seznam.cz