© Aktualizace Libor Balák 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák: antropark@seznam.cz 

 

Sungirské povídky

 

 

 

Prolog

 

Sedíme v kanceláři a bavíme se o éře lovců mamutů. Už minulá generace paleolitiků si všimla, že muži mají příliš často zranění na lebce. Ne někde vzadu, ale spíš vepředu, ne moc silné, ale zranění. Jak vzniklo? V jednom starém komiksu jsem kdysi popřál hlasu jednoho kolegy a předložili jsme představu, že vznikala obřadně. Ale druhé vysvětlení, které se nám nyní dere ven z úst je jiné. Zranění při práci se sobím polodivokým stádem. I dnešní Laponci mají právě taková zranění. A také dávno vím, z pera již zesnulého specialisty, že u Moravan na lokalitě Lopata se našla kostra soba v anatomickém pořádku. A od jiného kolegy, také již zesnulého, vím, že jakmile se najde někde venku, tam kde bychom to nečekali, kostra v anatomickém pořádku, znamená to, že tělo bylo pohřbeno. Sob pro tyto lidi znamenal více, než jen kořist nebo posvátné zvíře. A další kolegyně se ke mně hned přidává a její dedukce zase vychází z nutnosti zajistit ve velké populaci stabilní příjem potravy. Ten je totiž u této starobylé populace také prokázán. Takže ze třech stran nám vychází, že lovci mamutů byli i ti, kteří chovají soby. Tento rozhovor proběhl sedm let po napsání Katáriů. A teprve nyní si dodáváme odvahu jeden druhému sdělit, co si myslíme a k čemu jsme došli. A takových aspektů ze života dávných lidí je mnoho. 

I já nebo kdokoli z odborníků je vychován naší kulturou, je jí nasměrován, tvarován, omezen a vypuštěn do zdánlivé svobody, kde se bojíme říct co cítíme a co nám výsledky práce napovídají. Je velmi těžké, až téměř nemožné stoupnout si proti proudu a říct, bylo to jinak... Proto je snazší vzít klávesnici a začít psát povídky, ve kterých mohu skrýt logické závěry za autorskou fantazii, kde si mohu zdánlivě vymýšlet a nikdo nebude mít tušení, že mi někdo někdy ukázal ten nebo onen fascinující artefakt. Tady jsem skutečně svobodný  a vzpomenu-li si, jak mi bylo a co jsem cítil, když jsem stál ve skutečném táboře Lovců mamutů před základy obydlí, mamutí lebkou a hromadami mamutích kostí opodál, je mi, jako by mi někdo našeptával, co mám psát. Realita skutečného tábora ve stráni nad silnicí je tisíckrát silnější, než povinná četba či zasvěcené vyprávění paní učitelky o životě předků v jeskyních. Jsem už zcela jinde, vzpomínky na pobyt ve skutečném táboře mě odvádějí kamsi pryč, kamsi daleko a jsou tak konkrétní. A vzpomenu-li na sídliště těch dávných lovců z Ruska ve Vladimirské oblasti od potoka Sungir, na pravidelné, obdélníkové „žilišče“ (obydlí), které jsem dlouho mylně pokládal nikoli za obydlí, ale za pravidelný výkop a na všechny ty skvostné artefakty a tisíce perliček zdobících hroby zdejších lidí, mám mnoho odvahy. Najednou se přede mnou otevře spousta informací, o které se velmi rád podělím.

 

 

 

Úvod

 

Konečně se ve dveřích objeví malá postava staříka a zve nás dál. Je to místní šaman a zároveň velmi dobrý vypravěč a hostitel. Vítá nás po daleké cestě, a zatímco se vysvlékáme z promrzlého a sněhem zmáčeného oděvu, nabízí nám teplé sobí kožešiny a přikládá na oheň.  Za chvíli už jeho žena dělá sobí polévku a když se uvelebíme kolem ohniště a povyprávíme muži kdo jsme a co nás sem přivádí, už držíme každý v ruce naběračku teplého jídla. Pomalu usrkáváme příjemně zahříváni zepředu ohněm a zezadu kožešinou a stařík začíná vyprávění o starých časech jeho kmene. Zůstali jsme zde dlouho a stařík nám vyprávěl mnoho příběhů. Přes den jsme se brodili sněhem a obdivovali stopy majestátných mamutů, srstnatých nosorožců a velikých medvědů a večer jsme se nechali unášet jeho vyprávěním.

To co jsme viděli a to co jsme slyšeli, bylo tak fascinující, že jsem se rozhodl Vás  do oněch dávných dob na ta správná místa pozvat, abyste i Vy mohli na vlastní kůži pocítit to rozechvělé mrazení, jež se zmocní každého, kdo se nechá unést do světa neviděného, jen tušeného a kdo dovolí své fantazii rozehrát vlastní ohňostroj obrazů dávno ztracených v čase.

 

 

Výběr kapitol

 

1. Pán  světa

2. Návštěva

3. Lepší děti

4. Belemnit

5. Nahota

6. Atabara

 

 

Zpět na výběr autorových knih

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

 

Kontakt - Libor Balák: antropark@seznam.cz 

© Aktualizace Libor Balák 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák