© Libor Balák 2006, Autor a ilustrace © Libor Balák

© Aktualizace Libor Balák 2012, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz 

Zpět na úvodní stránku / Back to Main page / Zurück zur Startseite  

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Zpět na domovskou stránku Antroparku / Back to the Antropark / Zurück in den Antropark

 

Obrazy vytvořené pro muzea

Tato stránka je pouze ilustrační a obsahuje jen část obrazů, které byly zhotoveny pro muzea a podobné instituce.

Barevnost obrazů je ztlumena na ochranu před neoprávněným stahováním a užíváním.

Pokud chcete obrazy použít, je třeba zažádat o svolení muzea, pro které byly obrazy zhotoveny!

 

Paintings created for Museums and other Institutions

Welcome to the internet picture gallery for museums. These pages are just illustrational and content only a few paintings, which were made for museums and similar institutions. The colours of the pictures are toned down, to protect them for illegal downloading and copying.

If you want to use images, you must apply for permission from the museum, for which the pictures were made!

 Images für Museen geschaffen

Willkommen in der Galerie von Bildern für Museen geschaffen. Diese Seite ist nur zu Demonstrationszwecken und enthält nur einen Teil der Bilder, die für Museen und ähnliche Einrichtungen gemacht wurden. Färben Bilder wird abgesenkt, um unerlaubte Herunterladen und Verwendung zu verhindern.

Wenn Sie Bilder verwenden wollen, müssen Sie die Erlaubnis des Museums gelten, bei denen die Bilder gemacht wurden!

 

 

Pro Muzeum hlavního města Prahy - předlohy pro reprezentační velkoplošné zvětšeniny

Neolit (mladší doba kamenná) - éra prvních zemědělců. Kvalifikovaná rekonstrukční představa (tónový obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Martinem Hložkem z Technického muzea v Brně a odbornými pracovníky Muzea hlavního města Prahy).

 

Eneolit (pozdní doba kamenná). Kvalifikovaná rekonstrukční představa (tónový obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Martinem Hložkem z Technického muzea v Brně a odbornými pracovníky Muzea hlavního města Prahy).

 

Starší doba bronzová. Kvalifikovaná rekonstrukční představa (tónový obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Martinem Hložkem z Technického muzea v Brně a odbornými pracovníky Muzea hlavního města Prahy).

 

Mladší doba bronzová. Rekonstrukční kvalifikovaná představa (tato tónová rekonstrukce vznikla díky konzultacím a materiálům poskytnutých archeologem Milanem Salašem z Moravského zemského muzea a odbornými pracovníky Muzea hlavního města Prahy).

 

Halštat - starší doba železná. Rekonstrukční kvalifikovaná představa (tato tónová rekonstrukce vznikla díky konzultacím a materiálům poskytnutých archeologem Martinem Golcem z Archeologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a odbornými pracovníky Muzea hlavního města Prahy).

 

Doba římská. Kvalifikovaná rekonstrukční představa (tónový obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Martinem Hložkem z Technického muzea v Brně a odbornými pracovníky Muzea hlavního města Prahy).

 

            

Doba hradištní - ranný středověk, Čechy - 9. stol. - triptych. Kvalifikovaná rekonstrukční představa (tónový obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Martinem Hložkem z Technického muzea v Brně a odbornými pracovníky Muzea hlavního města Prahy).

 

       

Latén - Keltové - triptych. Kvalifikovaná rekonstrukční představa (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Martinem Hložkem z Technického muzea v Brně a odbornými pracovníky Muzea hlavního města Prahy).

 

Sídliště z doby železné. Kvalifikovaná rekonstrukční představa (obraz vznikl ve spolupráci s odbornými pracovníky Muzea hlavního města Prahy).

       

 

Pro Městské muzeum a gelerii Břeclav - reprezentační olejomalby - expozice zámeček na Pohansku

Stará Morava (Velká Morava) - poslední čtvrtina 9. stol. Kvalifikované rekonstrukční představy hradiska na Pohansku a tkalcovské dílny (obraz hradiska vznikl ve spolupráci s archeologem Jiřím Macháčkem z Archeologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a obraz tkalcovské dílny ve spolupráci s archeologem Luďkem Galuškou z Moravského zemského muzea).

 

Stará Morava (Velká Morava) - poslední čtvrtina 9. stol. Kvalifikovaná rekonstrukční představa dvorce v hradišti na Pohansku (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Luďkem Galuškou z Moravského zemského muzea a specialisty z Archeologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně).

 

Stará Morava (Velká Morava) - poslední čtvrtina 9. stol. Kvalifikovaná rekonstrukční představa pohřbu na dvorci na Pohansku (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Luďkem Galuškou z Moravského zemského muzea a specialisty z Archeologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně).

 

Stará Morava (Velká Morava) - poslední čtvrtina 9. stol. Kvalifikovaná rekonstrukční představa brány na hradisko na Pohansku (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Luďkem Galuškou z Moravského zemského muzea a specialisty z Archeologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně).

 

 

Pro Prácheňské muzeum v Písku - předlohy pro reprezentační a ilustrační obrazy

Mladý doba bronzová - rituál ukládání  nádoby s popelem při žárovém pohřbu na lokalitě Bakaláře v Písku. Kvalifikovaná rekonstrukční představa (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Jaroslavem Jiříkem).

 

Střední doba bronzová - mohylový pohřeb ženy na lokalitě Bakaláře v Písku. Kvalifikovaná rekonstrukční představa (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Jaroslavem Jiříkem).

 

  

Střední doba bronzová. Kvalifikovaná rekonstrukční představa ženy, jejíž ostatky byly nalezeny na lokalitě Bakaláře v Písku (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Jaroslavem Jiříkem).

 

             

               

Střední doba bronzová. Kvalifikovaná rekonstrukční představa ženy ve stromové rakvi, jejíž ostatky byly nalezeny na lokalitě Bakaláře v Písku (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Jaroslavem Jiříkem).

 

   

  

Postup stavby gotického kostela v Písku (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Jaroslavem Jiříkem a historikem Janem Adámkem).

 

 

Pro Archeologické centrum Olomouc - ilustrace

Neolit - výpal keramiky před dlouhým domem. Kvalifikovaná rekonstrukční představa (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Jaroslavem Peškou).

 

 

Pro Magistrát města Brna - předlohy pro publikaci

               

               

Moravský gravettien - hrob šamana. Variační škála možností vizáže šamanského hrobu Brno II. Kvalifikovaná rekonstrukční představa (obraz vznikl ve spolupráci s Ing. Petrem Škrdlou a paleontoložkou Miriam Nývltovou Fišákovou z Archeologického ústavu AV v Brně).

 

 

 Pro archeopark v Petersfelsu u Engenu - předlohy pro exteriérové velkoplošné tabule

Lov sobů magdaleniénskými lidmi v Petersfelské soutěsce. Kvalifikovaná rekonstrukční představa (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Gerdem Albrechtem z muzea v Engenu).

 

Magdalenién - tábor v Petersfelsu - zpracování ulovených sobů. Kvalifikovaná rekonstrukční představa (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Gerdem Albrechtem z muzea v Engenu).

 

Magdalenién - oslava s tancem v táboře petersfelských lovců sobů. Kvalifikovaná rekonstrukční představa (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Gerdem Albrechtem z muzea v Engenu).

 

 

Pro muzeum v Müllheimu (Německo) - předlohy pro velkoplošné reprezentační zvětšeniny

Lovec s kamenným hrotem kopí - malý gravettienský tábor v krajině pod Černým lesem (Schwarzwald). Kvalifikovaná rekonstrukční představa (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Gerdem Albrechtem z muzea v Engenu).

 

Doba římská - práce na poli v krajině pod Černým lesem (Schwarzwald). Kvalifikovaná rekonstrukční představa (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Gerdem Albrechtem z muzea v Engenu).

 

Halštatské mohyly - pohřební průvod v krajině pod Černým lesem (Schwarzwald). Kvalifikovaná rekonstrukční představa (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Gerdem Albrechtem z muzea v Engenu).

 

 

 

 

 

Pro Archeopark Všestary

Hradecká epopej - předlohy pro reprezentační velkoplošné zvětšeniny

 

Přezletice u Prahy. Kvalifikovaná rekonstrukční představa života ve starém paleolitu (obraz vznikl ve spolupráci s paleontoložkou Miriam Nývltovou Fišákovou z Archeologického ústavu AV v Brně a odborníky z katedry praktické a experimentální archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové).

 

Lokalita Bečov. Kvalifikovaná rekonstrukční představa pohřbu ve středním paleolitu (obraz vznikl ve spolupráci s paleontoložkou Miriam Nývltovou Fišákovou z Archeologického ústavu AV v Brně a odborníky z katedry praktické a experimentální archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové).

 

Mladý paleolit - Pavlovienské sídliště. Kvalifikovaná rekonstrukční představa obřadu lovecké magie (obraz vznikl ve spolupráci s paleontoložkou Miriam Nývltovou Fišákovou z Archeologického ústavu AV v Brně a odborníky z katedry praktické a experimentální archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové).

 

Kvalifikovaná rekonstrukční představa tábora mezolitických lovců (obraz vznikl ve spolupráci s paleontoložkou Miriam Nývltovou Fišákovou z Archeologického ústavu AV v Brně, archeologem Martinem Hložkem z Technického muzea v Brně a odborníky z katedry praktické a experimentální archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové).

 

Neolit. Kvalifikovaná rekonstrukční představa setkání mezolitických lovců s neolitickými zemědělci při příležitosti svatební dohody (obraz vznikl ve spolupráci s paleontoložkou Miriam Nývltovou Fišákovou z Archeologického ústavu AV v Brně, archeologem Martinem Hložkem z Technického muzea v Brně a odborníky z katedry praktické a experimentální archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové).

 

Eneolit. Kvalifikovaná rekonstrukční představa picího obřadu (obraz vznikl ve spolupráci s paleontoložkou Miriam Nývltovou Fišákovou z Archeologického ústavu AV v Brně, archeologem Martinem Hložkem z Technického muzea v Brně a odborníky z katedry praktické a experimentální archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové).

 

Mladší doba bronzová. Kvalifikovaná rekonstrukční představa obřadu u popelnicového pole (obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Martinem Hložkem z Technického muzea v Brně a odborníky z katedry praktické a experimentální archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové).

 

Halštat (starší doba železná). Kvalifikovaná rekonstrukční představa pohřebního ritu (obraz vznikl ve spolupráci s paleontoložkou Miriam Nývltovou Fišákovou z Archeologického ústavu AV v Brně, archeologem Martinem Hložkem z Technického muzea v Brně a odborníky z katedry praktické a experimentální archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové).

 

Latén (mladší doba železná). Kvalifikovaná rekonstrukční představa života v keltském oppidu (obraz vznikl ve spolupráci s paleontoložkou Miriam Nývltovou Fišákovou z Archeologického ústavu AV v Brně, archeologem Martinem Hložkem z Technického muzea v Brně a odborníky z katedry praktické a experimentální archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové).

 

Doba římská. Kvalifikovaná rekonstrukční představa jednání římských vojáků s představiteli germánské vesnice (obraz vznikl ve spolupráci s paleontoložkou Miriam Nývltovou Fišákovou z Archeologického ústavu AV v Brně, archeologem Martinem Hložkem z Technického muzea v Brně a odborníky z katedry praktické a experimentální archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové).

 

Stěhování národů. Kvalifikovaná rekonstrukční představa scény odchodu utečenců z usedlostí postižených boji (obraz vznikl ve spolupráci s paleontoložkou Miriam Nývltovou Fišákovou z Archeologického ústavu AV v Brně, archeologem Martinem Hložkem z Technického muzea v Brně a odborníky z katedry praktické a experimentální archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové).

 

Zpět na úvodní stránku / Back to Main page / Zurück zur Startseite  

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Zpět na domovskou stránku Antroparku / Back to the Antropark / Zurück in den Antropark

 

 

Kontakt - Libor Balák: antropark@seznam.cz 

© Libor Balák 2006, Author and Illustrations © Libor Balák

© Updates Libor Balák 2012, Author and Illustrations © Libor Balák