© Libor Balák 2006, Autor a ilustrace © Libor Balák

© Aktualizace Libor Balák 2012, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák: antropark@seznam.cz 

 

Zpět na úvodní stranu

O autorovi

 

Zde prezentované obrazové rekonstrukce jsou dílem výtvarníka  Libora Baláka. 

Libor Balák je malíř, žák světově proslulého umělce Zdeňka Buriana. Také on, stejně jako jeho učitel, se původně věnoval ilustracím knih. Později pak výtvarné práci na známých počítačových hrách ​​Vietcong 1 a 2. Zabýval se také portréty, volnou malbou (sci-fi, fantasy, živá příroda, živly, vesmír, akty atd.), návrhy obalů a plakátů (užitá grafika, užitá malba). V posledních letech se profesionálně věnuje již jen rekonstrukcím pravěku buďto formou zakázek pro muzea a jiné zájemce nebo pak v projektu Antropark, který se zabývá základním výzkumem. Jeho rekonstrukce jsou tak nyní vystaveny v mnoha muzeích po celém světě. Je propagátorem přesné profesionální rekonstrukce pravěku a autorem pravidel postupu práce při rekonstrukcích pro university a muzea a pro ty, kteří se chtějí v této oblasti zorientovat. Také seznamuje s tímto oborem studenty na vysokých školách. Moderní rekonstrukční palaeoetnologii tak uvedl do života. Dlouhodobě spolupracuje s mnoha odborníky z univerzit a výzkumných institucí (např. Moravské zemské muzeum v Brně, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Archeologický ústav České akademie věd v Brně, Technické museum v Brně a další) a je otevřen dalším spolupracím a možnostem při propagaci kritického zkoumání a posuzování starých kultur a jejich prezentaci.

V současnosti hledáme co nejpružnější a nejúčinnější způsob zabezpečení chodu Antroparku, tj. jak pro zpracování odborných materiálů, tak zajištění vzniku nových obrazů. Jsme otevřeni všem novým myšlenkám a pomoci od muzeí, univerzit, výzkumných ústavů, spolků, sdružení či soukromých osob.