Libor  Balák

Email:  antropark@seznam.cz

Na všechny obrazy na tomto webu se vztahují autorská práva. Při neoprávněném stahování a užívání se vystavujete trestnímu postihu.

Pokud chcete obrazy komerčně nebo veřejně použít, je třeba zažádat o svolení autora nebo instituci, jejímž je dílo majetkem!

 

 

O autorovi

Autorské povídky

Ilustrace

Komiksy

Obrazy pro muzea

Fantasy obrazy

Portréty

Pro sběratele

Karikatury

Střelecké terče

Legendy oblohy

Chov ještěrů

 

Další práce

Antropark

www.tvarpraveku.wz.cz

www.rekonstrukcepraveku.wz.cz

www.paleo-etnologie.wz.cz

www.svetpraveku.wz.cz

 

 

 

About the author

Fantasy pictures

Portraits

Painting for museums

Cartoon

Hunting - Targets

Legends of the sky

Breeding of lizards

 

Further work

Antropark

www.tvarpraveku.wz.cz

www.rekonstrukcepraveku.wz.cz

www.paleoetnologie.wz.cz

www.svetpraveku.wz.cz

 

 

 

Über den Autor

Phantasie bilder

Porträt

Bilder für museum

Karikatur

Jagdwesen - Zielscheiben

Legenden des Himmels

Zucht der Eidechsen

 

Die weitere Arbeit

Antropark

www.tvarpraveku.wz.cz

www.rekonstrukcepraveku.wz.cz

www.paleoetnologie.wz.cz

www.svetpraveku.wz.cz